Du är här

2019-11-13 - Näringsliv

Julhandeln väntas slå nytt rekord

Enligt analysföretaget HUI Research så väntas julhandeln slå rekord ännu en gång, trots en osäker konjunktur.

Under 2019 så har försäljningen inom detaljhandeln utvecklats stabilt, och under december månad så väntas tillväxten att uppgå till 3,0 procent vilket motsvarar en omsättning på 79,8 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen så ser tillväxten en ökning med 2,0 procent mätt i volym jämfört med förra året. 

Att just julhandeln väntas öka i år beror bland annat på att kampanjen Black Friday både har vuxit sig starkare och i år infaller närmare jul än tidigare år. Minusränta och befolkningsväxten tros också vara orsaker till en väntad ökad handel. Totalt så beräknas försäljningen per person att ligga på 7 735 kronor.
– Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research. 

 

Dela med dig av denna artikel på: