Du är här

2021-01-26 - Samhällsinformation
Foto: Mats Forsgren

Var uppmärksam på isen

Vintern är i full gång vilket betyder att många beger sig ut på isen för att bland annat åka skridskor. Det betyder också att det gäller att du är extra försiktig om du planerar att bege dig ut på isen.

Snö på isarna gör att det kan vara särskilt farligt att bege sig ut på isen. Kommunen och issäkerhetsrådet uppmärksammar om farorna med snön på isen och påminner om att:

  • Snön isolerar och gör att isen växer till långsamt trots kyla.
  • Snön gör det svårare att bedöma isens kvalité och bärighet. Den skymmer isgränser mot till exempel senare lagd och därför tunnare is. Snön dämpar dessutom de ljud som kan ge signaler om isens bärighet.
  • När isen lägger sig under snöfall så får vi vad som kallas snöis. I princip frusen slask. Sådan is är betydligt svagare än is utan snöinblandning.

Generellt rekommenderas en istjocklek på minst 10 cm för att den ska vara säker, men det är viktigt att tänka på att isen inte är lika tjock överallt och att du är uppmärksam på försvagningar vid till exempel in- och utlopp eller smala sund. 

Vid all vistelse på is gäller ledorden: KUNSKAP, UTRUSTNING och SÄLLSKAP

KUNSKAP – Lär dig om isar och isars svaga områden. Vad gäller för just din sjö?
UTRUSTNING – Ispik eller motsvarande för att prova isens bärighet, isdubbar lätt åtkomliga, även med vantar på, livlina för egen och andras räddning samt någon form av flythjälp som kan vara flytväst, flytoverall eller en ryggsäck med vattentätt packat ombyte.
SÄLLSKAP – Erfarenheten visar att det är mycket svårt att ta sig upp ur en isvak utan hjälp. Därför ska du inte vistas ensam på isen. Helst bör man vara en grupp av minst tre personer som färdas med avstånd emellan så att inte alla går igenom isen samtidigt.

Mer information kan du hitta på www.issäkerhet.se

 
Dela med dig av denna artikel på: