Du är här

2019-11-06 - Näringsliv

Uppsving för handeln i Västernorrland

I den senaste upplagan av Norrlandsfondens Konjunkturbarometer så ser konjunkturen i länet ut att ha blivit svagare i stort. Inom handeln ses det dock ett ordentligt uppsving.

Länets konjunkturindex har under året sjunkit 19 enheter och ligger nu på +9. Trots att det sjunkit så är konjunkturen fortfarande inte svag i länet utan beskrivs som normalstarkt. Bland de branscher som sett störst tapp finns byggbranschen som sjunker från +58 till +8. Branschen kan komma att öka igen dock då byggandet ökar kraftigt i höst. 

Handeln har sett en kraftig ökning under det senaste året. Från att ha haft ett konjunkturindex på -51 i fjol så har den nu ökat till att ligga på +2. Under våren så sågs en kraftig ökning bland försäljningsvolymerna och denna ökning har sedan fortsatt uppåt under hösten. Även lönsamheten för handlarna har förbättrats och åtta av tio handlare anser sig nu ha en lönsamhet som antingen är på normal eller god nivå. Till våren väntas en ännu kraftigare konjunkturförstärkning.

Konjunkturbarometern bygger på en postenkät som skickats ut till ca 1 000 företag inom olika branscher och industrier i Västernorrland. Du kan klicka här för att ta komma till Norrlandsfondens hemsida där du kan ta del av rapporten i sin helhet.

 

Dela med dig av denna artikel på: