Du är här

2019-11-05 - Nyheter/Reportage

Största totalförsvarsövningen på 30 år

Under november startar den största totalförsvarsövningen sedan 1980-talet. Över 400 aktörer övar tillsammans med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ifall nationen skulle sättas under höjd beredskapsläge.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar och har som uppgift att kunna förebygga och möta angrepp och andra hot mot både nationens och folkets säkerhet under höjd beredskap. Nu under november påbörjar del ett i den största övningen som totalförsvaret sett sedan 80-talet. 

Över 400 aktörer deltar i övningen som under den första delen kommer att fokusera på hur aktörerna ska agera, vilka roller de har, vilka planer och regler de ska följa samt hur de samverkar med andra aktörer under ett scenario där beredskapsläget blir allt högre. Aktörerna består bland annat av myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer samt delar av näringslivet.
– Vi är bra på att öva fredstida krissituationer och de senaste åren har vi haft ett antal verkliga händelser som satt vårt län på prov. Att nu samverka när det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap är något som vi inte övat på många år. Övningen kommer att bli ett viktigt underlag till fortsatt utveckling av länets totalförsvarsförmåga, säger landshövding Berit Högman i ett pressmeddelande.

Övningen genomförs bland annat för att regeringen tagit beslut om att Sveriges totalförsvar måste stärkas. Den startar nu under november och pågår sedan under hela år 2020.

 
Dela med dig av denna artikel på: