Du är här

2019-11-04 - Trafik
Foto: Mats Forsgren

Nationell trafikvecka mot brott på väg

Mellan 4 - 10 november genomför polisen en nationell insatsvecka mot så kallade brott på väg.

Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg, det vill säga man fokuserar på att försöka fånga in så många som möjligt som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Särskilt fokus läggs på huvudvägnätet.
– Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Genom nyfikenhet och kontroller av fordon, förare och passagerare ökar polisen förutsättningar att upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Vid polisens kontroller brukar bland annat stöldgods, vapen, narkotika och efterlysta personer upptäckas. Under kontroll av ett stoppat fordon utförs alltid ett alkoholutandningsprov av föraren samt vid behov görs utlänningskontroller och kontroller i polisens datasystem. Polisen samverkar med både interna och externa experter för att nå ett så bra resultat som möjligt.

 
Dela med dig av denna artikel på: