Du är här

2019-10-27 - Nyheter/Reportage
Foto: Ulf Eklund

Skuggade på jobbet

Några av kommunens närmare 5 000 anställda har blivit skuggade. Närmare bestämt kvinnor och män i olika befattningar och för skuggningen svarade 18 gymnasieelever.

Det har visat sig att relativt många gymnasieungdomar inte känner till de olika verksamheter och yrken som finns inom Örnsköldsviks kommun och inte minst i stadshuset. Därför bjöds ett flertal gymnasieungdomar i årskurs tre in för att skugga kommunmed-arbetare under två dagar.
– Förhoppningen är att visa upp en positiv bild av våra yrken och ge en inblick i vad en vanlig arbetsdag kan innehålla. Vi hoppas också kunna inspirera eleverna att läsa vidare efter gymnasiet till yrken vi behöver i framtiden, säger Sara Hägerström på kommunens personalavdelning.
Elever från samhällsprogrammet och naturprogrammet deltog i den två dagar långa jobbskuggningen. Skuggade blev avdelningschef, drift- och serviceavdelningen, verksamhetschef förskolorna, utredare och lokalsamordnare, verksamhetsutvecklare socialtjänsten, samordnare bildningsförvaltningen, avdelningschef tillväxtavdelningen, kommundirektör, lönekonsulent, förvaltningschef bildningsförvaltningen, verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen, bibliotekarie, lokalsamordnare, dataskyddsombud, utvecklingsledare bildningsförvaltningen, kvalitetsledare bildningsförvaltningen, administrativ chef bildningsförvaltningen, kommunikationschef, lantmäteri och GIS-ingenjör samt personalspecialist.
– Till en början var det ganska svårt att sätta sig in i arbetet och jag reagerade på att det var väldigt mycket möten. Men efterhand blev det mer och mer intressant, säger Wilma Karlsson som jobbskuggade Irina Isaksson, verksamhetsutvecklare på socialtjänsten.
En skuggning som mycket väl kan få sin uppföljare.
– Absolut. Vi ska självklart göra en utvärdering och sedan ta ställning till hur vi kan gå vidare, säger personalspecialisten Nina Svensson.

 

Dela med dig av denna artikel på: