Du är här

2019-10-17 - Nyheter/Reportage

Ny energi- och klimatstrategi för länet

Tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuner, näringsliv och intresseorganisationer har nu länsstyrelsen tagit fram en ny strategi för år 2020-2030 som ska hjälpa till att göra länet till ett mer klimatsmart samhälle.

I och med en ambition om ett klimatneutralt Sverige år 2045 så fick Länsstyrelsen i uppdrag att ta en ny regional energi- och klimatstrategi, och arbetet med strategin är nu färdigt. Den nya strategin ämnar bland annat att minska utsläpp och att länet ska producera egen vind- och vattenkraft. 

I strategin så lyfts fem fokusområden som länet bör koncentrera sig på:

  • Transporteffektivt samhälle och fossilfria transporter
  • Stark och långsiktig bioekonomi
  • En hållbar bygg- och fastighetssektor
  • Hållbar konsumtion
  • Framtidens elsystem

– Strategin ger oss konkreta prioriteringar för att kunna leda klimatarbetet i länet, inspirera aktörer och samordna oss i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Den kommer att vara till stor nytta för att göra nödvändiga prioriteringar och skapa förändring, säger David Helsing, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland, i ett pressmeddelande. 

Energi- och klimatstrategin är en områdesstrategi under den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som Region Västernorrland arbetar med att ta fram. Den kommer att ses över vartannat år framgent, för att revideras i syfte att fortsatt vara relevant.

På Länsstyrelsens hemsida kan du ta del av strategin i sin helhet.

 

Dela med dig av denna artikel på: