Du är här

2020-10-15 - Övrigt
Testa din hörsel under Hörselveckan. Foto: Hörselskadades Riksförbund

Hörselveckan råder

Nu under veckan så råder Hörselveckan, en kampanj med syftet att uppmärksamma hörselskador och få fler personer att kontrollera hörseln.

Över 1,5 miljoner svenskar har svårt att höra i samtal med andra personer och ungefär en av tre personer har inte testat sin hörsel på tio år. Med bland annat detta som bakgrund så lanserar Hörselskadades Riksförbund kampanjen Hörselveckan. 

Mellan 12-18 oktober så uppmanas allmänheten att kontrollera hörseln för att upptäcka eventuella problem med hörseln och hörselskador i tid. Hörselproblem som inte upptäcks i tid kan på sikt leda till bl.a. återkommande huvudvärk, stressymtom och tinnitus. Under Hörselveckan så uppmärksammar också HRF vikten av att göra samhället mer inkluderande för folk med hörselskador. På lördag 17 oktober så är det även de Hörselskadades dag, en dag som ämnar uppmärksamma alla som har hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och andra hörselskador.

För att kontrollera din hörsel så kontaktar du din hälsocentral. Hörselskadades Riksförbund har även ett gratis test som du kan göra via din webbläsare.

 

Dela med dig av denna artikel på: