Du är här

2019-10-10 - Hälsa

Behov av tidigt engagemang för mental hälsa

Av många temadagar så är det här ett tema som angår flertalet året runt. Internationella dagen för mental hälsa 10 oktober, som instiftats av FN, vill vi på Tidningen 7 uppmärksamma.
– Det är inte alla som har stödet tillgängligt eller vet var man ska vända sig, säger Ola Bäckström utvecklingsstrateg för psykisk hälsa, Örnsköldsviks kommun.

Ängslan, oro och ångest är utbrett över Västernorrland, 34 procent är påverkade, enligt statistik som Folkhälsomyndigheten presenterar från åren 2015-2018. Högst står Timrå i länet med 41 procent. Däremot visar Örnsköldsvik på lägst andel personer i länet med 33 procent. Detsamma gäller nedsatt psykiskt välbefinnande som visar 13 procent, Örnsköldsvik lägst igen. Kvinnor syns ofta i statistiken som mer påverkade av mental ohälsa. Medan självmordsstatiken är högre bland män.

För att förebygga psykisk ohälsa är de unga personernas välbefinnande centralt. Därför finns Samtalsbyrån, en av många främjande och förebyggande instanser som finns i Örnsköldsvik med engagemang för psykisk hälsa. 
– Unga personer har många val att göra, det är inte alltid lätt att göra val. Hur ska man veta var gränserna ska sättas. Det är jämförelser på sociala medier, stress över gymnasieval. Sedan ska man etablera sig i ett arbetsliv och arbetsgivare sätter höga krav. Det är en konst att möta ungdomar utan byråkratiskt prat. Och man behöver låta dem få tala till punkt, säger Ola Bäckström.

En resurs som tillkommit för att möta ungas behov och för att problem ska få möjlighet att hanteras på ett tidigt skede är Samtalsbyrån. Unga personer har möjlighet att vända sig hit för stöd i alla slags frågor och funderingar. 
– Jag jobbar steget före vården. Hit får man komma med både stora och små problem, säger samtalsbehandlare Susann Wikström, Samtalsbyrån. 

Det handlar om att känna sig nere, ledsen, orolig, att känna ångest eller stress som kan vara orsaken till att man söker sig till Samtalsbyrån. 
– En ungdom vill inte framstå som sjuk och Samtalsbyrån finns till för de som behöver en samtalskontakt utanför vården. Ibland kan insikten också komma där om att vård behövs. Vuxna kan söka sig till vården själva. En ung person kan behöva en kontakt som guidar dem på vägen utan dömande och fördömande, säger Ola Bäckström.  

Med förändringar i samhället har Samtalsbyrån öppnat upp för unga ännu högre upp i åldrarna. För några år sedan var personer upp till 24-25 år i kontakt med byrån, idag är de upp till 30 år.
– Vi har sett att det tar längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden idag, förklarar Susann Wikström.

– Ungdomar söker själva till Samtalsbyrån. Och det finns ett ökat behov hos föräldrar som vill ha stöd för att kunna känna trygghet i föräldrarollen, berättar Ola Bäckström. 

– Barn ska ha möjlighet att fullfölja sin skolgång och att klara hela vägen genom gymnasiet. Statistiskt sett kan man se att de som inte har gått färdigt grundskola eller gymnasium har lättare för att drabbas av psykisk ohälsa. Det här är ett aktuellt ämne som vi diskuterar just nu hur vi kan underlätta skolgången för ungdomar i Örnsköldsvik. Det behövs en tidig insats, ​menar Ola Bäckström. 

En stor prioritering som görs inom kommunen för att uppmärksamma psykisk ohälsa är Psykeveckan vecka 45 med ett sexdagarsprogram. Humorföreställning, föreläsningar, inspiration och motivation är en del av agendan.


 

Till dig som känner nedstämdhet

  • Våga ta kontakt. Känner du dig nere så prata om det. Om du inte har någon att tala med så ring en stödlinje. Samtalsbyrån är öppen för den som är mellan 16 och 30 år.

  • Periodvis är det svårare och det är helt normalt att livet går upp och ner.

  • Man kan bara göra så gott man kan och det är gott nog.


Källa: Samtalsbyrån

 

Stödverksamheter att kontakta 

BRIS: För dig som är under 18 år - 116 111

Samtalsbyrån: Är du mellan 16-30 år och behöver en utomstående att prata med maila www.ornskoldsvik.se/samtalsbyran eller ring 0660-887 95.

Hjälplinjen: För dig med behov av tillfällig psykologiskt stöd - 0771-22 00 60

Mötesplats: Social gemenskap - Café Himmel & Pannkaka, Fabriksgatan 25B, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

 

Dela med dig av denna artikel på: