Du är här

2019-10-08 - Trafik

Nytt körsätt vid korsningen på väg 348/E4 i Överhörnäs

Under vecka 42 så planerar Trafikverket att öppna den ombyggda korsningen E4 och väg 348 mot Bredbyn. I och med den nya korsningen så kommer även ett nytt körsätt att börja gälla.

Korsningen har byggts om för att minska långa köer under rusningstid samt för att underlätta framkomligheten. Det finns numera två körfält från väg 348 för utfart på E4, varav ett körfält är en påfart till E4 utan lämna företräde.

När du svänger ut på E4 mot Örnsköldsvik får du numera ett eget körfält som vävs ihop med det andra körfältet, och när du svänger mot Härnösand kör du på en påfart utan lämna företräda. 

Arbete pågår fortfarande i korsningen då det ska bland annat sättas kantsten och asfalteras, och sänkt hastighet gäller. Arbetet beräknas vara klart någon gång under vecka 42.

 

Dela med dig av denna artikel på: