Du är här

2019-09-27 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Filialer och hälsocentraler i länet kan avvecklas

På grund av svårigheter att rekrytera läkare så föreslår primärvårdens ledning i Västernorrland avveckling av flera filialer och Hälsocentraler i länet. I Örnsköldsvik så är filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon två av de som föreslås att avvecklas.
– Eftersom vi inte har de personalresurser vi behöver måste vi organisera oss på nya sätt, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Västernorrland, på regionens hemsida.

På grund av läkarbrist så vill primärvårdens hitta ett sätt att säkra tillgänglighet, patientesäkerhet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. De har nu tagit fram ett förslag som innebär att en rad hälsocentraler i länet antingen stängs eller omvandlas till filialer samt att en del nuvarande filialer avvecklas. 
– Det är i första hand inte en ekonomisk fråga. Det handlar främst om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi inte har de personalresurser vi behöver måste vi organisera oss på nya sätt, säger Anna-Lena Lundberg.

Inom Örnsköldsviks kommun så föreslås avveckling av filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon, med en mer koncentrerad verksamhet i filialen i Björna. Björnas filial ska då bli en distriktssköterskemottagning tre till fyra dagar i veckan och få tillgång till övriga resurser vid bedömt behov.

Förslaget kommer först att behandlas fackligt den 3 oktober. Den 15 oktober ska politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till förslaget.

 

Dela med dig av denna artikel på: