Du är här

2021-02-17 - Trafik
Älgar är bland de vanligaste djuren involverade i viltolyckor.

Tänk på detta rörande viltolyckor

Hösten och vintern är de perioder på året då det sker flest viltolyckor i trafiken. Enligt Nationella Viltolycksrådet så sker det 1 viltolycka var 8 minut och 62 000 förare i Sverige är inblandade i viltolyckor varje år. Det här är några saker du bör komma ihåg rörande viltolyckor.

För att minska risken att du hamnar i en viltolycka:

 • Se till att du har bra sikt och god belysning när du kör för att öka chansen att du upptäcker vilt i tid.
 • Håll noga koll på både viltvarningsskyltar och viltstängsel.
 • Tuta inte om du ser en älg på vägen då en skrämd älg kan bete sig oberäkneligt.
 • Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden. Är det mörkt och svårt att se är det bättre att köra lite långsammare.

Om du råkar ut för en viltolycka:

 • Ring 112 och anmäl olyckan. Du har en skyldighet att anmäla viltolyckor till polisen.
 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer
 • Markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund enkelt kan hitta platsen
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter om att olyckan är anmäld till polisen
 • Häng upp en markeringsremsa på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Markeringsremsor finns bland annat att hämta hos polisen och bilprovningsstationer.
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan ca 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta
 • Om möjligt, avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet
 • Försök inte själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra

På Nationella Viltolycksrådets hemsida kan du få mer information om viltolyckor.

Källor: Mekster, SOS Alarm, Nationella Viltolycksrådet

 

Dela med dig av denna artikel på: