Du är här

2019-09-22 - Motor

52 procent säkrare

När Folksam granskat och rankat de säkraste bilmodellerna står Toyota Rav4 som vinnarbil, hela 52 procent säkrare än medelbilen.

Vartannat år sedan 1983 har försäkringsbolaget Folksam granskat, analyserat och rankat bilmodellers säkerhet i rapporten ”Hur säker är bilen?”. Rapporten bygger på analyser av verkliga trafikolyckor där risken att få en skada som leder till invaliditet eller död jämförts mellan olika bilmodeller. Totalt har 202 300 tvåbilskollisioner som inträffat i Sverige mellan 1994 och 2018 samt 59 200 skadade bilister som uppsökt akutsjukvården mellan 2003 och 2018 analyserats.

I den senaste upplagan har totalt 324 bilmodeller bedömts tillsammans med information från de krocktester som modellerna genomgått innan lansering. Tydligt i granskningen är att det fortsatt är stor skillnad mellan olika märken och bilmodeller, olikheter som kan betyda skillnaden mellan liv och död för de som färdas i bilen.
–  En viktig parameter är vilken bil man färdas i – bilens säkerhet har en avgörande betydelse för vilka konsekvenser en olycka får. Det finns fortfarande en stor potential att förbättra bilarnas krocksäkerhet. Men den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar, som exempelvis olika autobromssystem, filbytesvarnare och autostyrning. Dessa system vet vi redan nu har bidragit till färre skador i trafiken, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam. 

 

Dela med dig av denna artikel på: