Du är här

2019-09-13 - Utställning

Spikbackas betraktelser

Höstens första utställare på Galleri Lokomotiv är Eva Spikbacka från Stockholm, men uppvuxen i Österbotten i Finland. Imorgon lördag 14 september är det vernissage 12.00-15.00 och här kan du läsa hennes egna ord om sitt konstnärskap.

”Jag vill kalla mig grafiker, hantverkare, bildmakare, konstnär. Jag utforskar tryckets processer och konstruerar bildvärldar att röra mig i för att gestalta mikroskeenden i rummet, i tiden. I grafiken, som kan sägas vara min huvudsakliga inriktning, finns en fysisk närvaro av en alldeles unik värld som uppstår någonstans i hantverksprocessen kring trycket. 
Jag försöker arbeta i olika material och tekniker och utveckla egna metoder för att överraska mig själv och hitta nya vägar in i bilden. Det handlar om det exakta men ändå inte mätbara. Bilder i tomrummet mellan tid och tid. Små berättelser om de tafatta försöken att finna sig tillrätta och för ett ögonblick definiera sig, formulera sig i en komplex värld.  

Frågorna kring särskilt konstgrafiken och hur den kan lyftas ur sin undanskymda lågstatusroll i samtidskonsten och vilken plats den kan ha i ett mera konceptuellt sammanhang och hur den kan röra sig i gränslandet mellan konst och konstindustri, mellan och bortom de traditionella gränser som den bär med sig som sitt arv, är frågeställningar som jag brinner för och hoppas få förmånen att arbeta vidare med. Jag vill fördjupa mig i den tryckta bilden och jag vill vara med på grafikens resa vidare in i samtidskonsten. Både genom mitt eget arbete och genom de sammanhang jag medverkar i.
Hur kontrar man den här sortens bildmakeri, detta långsamhetens lov av styrd slump, som den grafiska processen kan sägas vara, gentemot det snabba flödet av till exempel instagrambilder som liksom det tryckta bladet också i allra högsta grad handlar om ett slags mångfaldigande? Hur presenterar man bilden som inte är på en skärm och vad vill den oss i dag? Detta är frågeställningar jag utvecklar medan jag rör mig i ett gränsland mellan konst och konstindustri.”

Utställningen visas till och med 5 oktober.

Dela med dig av denna artikel på: