Du är här

2019-09-05 - Näringsliv

Detaljhandeln ökade under 2018

Under 2018 så ökade detaljhandeln i Västernorrland något jämfört med 2017. Bland länets kommuner så såg Örnsköldsvik kommun näst störst omsättning.

HUI Research har slagit samman hur detaljhandeln i Sverige såg ut under 2018. Totalt omsattes det 674 miljarder kronor i den fysiska handeln i landet, vilket är en ökning med 2 procent jämfört 2017. 

I Västernorrland omsattes 15,9 miljarder kronor inom detaljhandeln, en ökning med 1 procent jämfört med 2017. Störst omsättning hade Sundsvall med 8,5 miljarder, sedan kommer Örnsköldsvik med 3,4 miljarder. Tredje bästa hade Härnösand med 1,2 miljarder kronor. Den starkaste utvecklingen under perioden 2017/2018 såg Sollefteå med en tillväxt på 4 procent, motsvarande 34 miljoner kronor.

Källa: HUI Research

 

Dela med dig av denna artikel på: