Du är här

2019-09-08 - Nyheter/Reportage

Efterlyser krafttag för cykelbana

Sjukvårdspartiets Nolaskogsgrupp anser att det är hög tid att kommunen gör verkstad av planerna på en gång- och cykelbana från Köpmanholmen till Bjästa.

Då närmare 90 procent av olyckorna mellan bilist och cyklist sker i tätbebyggt område behövs det enligt Sjukvårdspartiet satsningar för att öka säkerheten för cyklister. De menar att pendling till och från skolor, arbetsplatser och affärer är något kommunen måste prioritera. 
– Det finns gott om utrymme för att bygga en cykelbana mellan Köpmanholmen och Bjästa. Till och med stolparna för gatljusen står tillräckligt långt ifrån vägbanan för att möjliggöra bygge, säger Ola Johansson och Mathias Westin och fortsätter:
– Om kommunen saknar pengar går det att söka finansiering via klimatklivet eller liknande. Pengar till hållbara transporter finns ju att söka från många håll, inte minst arbetet med Agenda 2030 inom EU borde göra cykelbanan möjlig att finansiera.
Ola berättar att kommunen har antagit en cykelstrategi för centralorten vilket är bra, men han anser att det behövs en strategi för hela kommunen. Och Mathias betonar:
– Det är inte bara på sträckan mellan Köpmanholmen och Bjästa som man behöver satsa på cykelbanor. I både Sidensjö och i Skorped så är det förvånande att gående och cyklister behöver dela vägen med timmerbilar.

 

Dela med dig av denna artikel på: