Du är här

2019-09-02 - Nyheter/Reportage
Idéskiss nytt koncept för boende och kultur i centrala Örnsköldsvik. Illustration: Arne Wistedt

EFS fastighet kan bli student- och trygghetsboende

EFS fastighet på Lasarettsgatan kan komma att utvecklas till studentboende och trygghetsboende. Fastigheten kan även vara aktuell för att förändras för kulturändamål.

Övikshem undersöker just nu möjligheter till att utveckla både studentboende och trygghetsboende i EFS fastighet på Lasarettsgatan i centrala Örnsköldsvik. I samband med arbetet så har även idéer utvecklats om att förändra fastigheten för kulturändamål.
– Den här fastigheten har stor potential på flera sätt, säger Lars Österlund, VD på Övikshem. Den lämpar sig väl för olika former av boende, den är centralt belägen nära resecentrum och Inre hamnen och möjlig att bygga ut i sluttningen mot nuvarande parkering på ett snyggt och ändamålsenligt sätt.

En förstudie, ledd av Övikshem, kommer att startas för att undersöka hur utvecklingen av fastigheten kan kunna att se ut. Även tomten nedanför fastigheten är intressant för ett bygge rörande kulturverksamhet. Förutom utvecklingen av fastigheten så kommer förstudien även att titta på finansiering, affärsupplägg och gestaltning.
– Vi är positiva till förstudien och ser det som både roligt och viktigt om vi på detta sätt skulle kunna vara med och utveckla Örnsköldsvik, säger Björn Hellholm, talesperson för EFS och ordförande i fastighetsföreningen.
– Vi bedriver vår verksamhet på olika plattformar, och det här ett sätt för oss att skapa ännu bättre förutsättningar för våra hjärtefrågor.

Arbetet är en del av Örnsköldsviks kommun nya vision och övergripande mål som understryker vikten av stark utveckling och attraktiv boendemiljö för befoklningstillväxt.
– Att skapa fler möjligheter för bra boende är en av de viktigaste uppgifterna för utvecklingen av Örnsköldsvik, och det här ser ut att vara ett intressant koncept, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.
– Att fastigheten dessutom har potential att kunna utvecklas för kulturverksamhet är förstås spännande och något som vi ska fortsätta att föra samtal kring.

 
Dela med dig av denna artikel på: