Du är här

2019-08-30 - Mat & dryck

Förbrukningen av importkött fortsätter minska

Enligt färska siffror från Jordbruksverket så minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött för tredje året i rad.

I ett pressmeddelande presenterar Jordbruksverket statistik som jämför utvecklingen av köttmarknaden under januari-juni 2019 jämfört med samma period 2018. Bland annat så går det att se i statistiken att svenskarna förbrukade under årets första halvår i genomsnitt 15,6 kg griskött, 11,9 kg nötkött, 0,75 kg lammkött och 11,1 kg matfågel per person. Det motsvarar en minskning med 3,1 procent.

Det framgår även att förbrukningen av importerat kött av samtliga köttslag minskade, samtidigt som vi äter en allt större andel svenskt kött. Störst förändring går att se rörande lammkött, där importen minskat med -20,5 procent och förbrukningen med -16,3 procent. 

Jordbruksverket presenterar även hur marknadsandelarna för svensk kött på den svenska marknaden såg ut. Marknadsandelen för svensk kött var under det första halvåret 76,5 procent för griskött, 59,7 procent för nötkött, 26,6 procent för lamm och 71,3 procent för matfågel. 

 

Dela med dig av denna artikel på: