Du är här

2019-08-24 - Näringsliv
Foto: Håkan Nordström

Klusterbygge för klimat- och miljönytta

Örnsköldsviks kommun är sedan ett halvt år tillbaka medfinansiär i det treåriga EU-projektet Future Cleantech Solutions Interreg Botnia-Atlantica som syftar till att stärka företagen i Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Vasa och Karleby som har klimat- och miljönytta som försäljningsargument.

– Tisdag 27 augusti mellan 13-15 kommer två av mina kolleger från Karlebys näringslivskontor hit till Örnsköldsvik för att finnas tillgängliga för frågor och funderingar, berättar Jon Moraeus på kommunens tillväxtavdelning.
Projektet ska stödja företag som tillhandahåller produkter och tjänster och som bidrar till agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 
– Vi hjälper företagen att bygga kluster och samarbeta för att på så sätt bli starkare på marknaden. Det kan handla om att kroka arm med liknande företag i regionen. Alternativt att vi hjälper underleverantörer att få goda kontakter med stora företag i projektområdet, säger Jon Moraeus.
Genom spridning av företagens produkter och tjänster bidrar projektet till att förbättra miljön och klimatet och stödjer utvecklingen mot ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
– För tillfället har vi cirka 20 företag som visat ett större intresse, men träffen är öppen för alla och det finns inga stängda dörrar. Vi väljer lokaler när vi vet hur många deltagare vi blir och frågorna kan handla om hur företagare ska göra för att utvidga sin business mot Österbotten i Finland. Eller så tar man chansen att presentera sina behov och sökningar kring stöd och matchning från den finska sidan, fortsätter Jon Moraeus.

Dela med dig av denna artikel på: