Du är här

2019-08-21 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Drygt 2,5 miljoner till kommunens lärarassistenter

Ett nytt statsbidrag som ska göra det möjligt att ordna fler lärarassistenter betalas ut under hösten. Totalt betalas 475 miljoner kronor ut, varav Örnsköldsviks kommun får drygt 2,5 miljoner.

Den 1 augusti trädde en ny förordning rörande statsbidrag för anställning av lärarassistenter i kraft, och under hösten 2019 så kommer kommuner och friskolor kunna begära ut totalt 475 miljoner kronor från statsbidraget. Hur mycket vardera kommun eller friskola kan begära ut beräknas utifrån antalet elever som finns i skolorna, och för att få ta del av bidraget så måste skolorna själva finansiera hälften av kostnaden för att anställa lärarassistenter.
– Syftet med statsbidraget är att fler lärarassistenter ska kunna avlasta lärarna så att de får större möjlighet att fokusera på att undervisa eleverna, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Utav de 475 miljonerna så får Örnsköldsviks kommun totalt 2 575 695 miljoner kronor. Sammanlagt så betalas det ut 10 285 554 kr till Västernorrlands kommuner.
 
Så ser fördelningen ut i Västernorrlands kommuner:
  • Timrå, 794 836 kr
  • Härnösand, 1 186 353 kr
  • Ånge, 348 239 kr
  • Sollefteå, 889 685 kr
  • Sundsvall, 3 659 012 kr
  • Kramfors, 831 734 kr
  • Örnsköldsvik, 2 575 695 kr
 
Dela med dig av denna artikel på: