Du är här

2019-08-19 - Övrigt
Bild: Miva

Ombyggnationer på Må återvinningscentral

Under vecka 34 så kommer ombyggnationer på Må återvinningscentral att påbörjas. Ombyggnationerna ska göra besök på Må lite enklare.

En ny utfart till Grindvägen, vägen till kommunens snötipp, kommer att öppna i höst för att underlätta besöken på återvinningscentralen. Utfarten ska se till så att kunder som bara har ärenden i den nedre delen av centralen slipper att köa på över rampen när de ska ta sig ut. 

Ombyggnationen beräknas ta 4-5 veckor. Under den tiden så flyttas fraktionerna för ris, betong, sten, gräs och löv tillfälligt till en annan plats på centralen. När ombyggnationerna står klar så kommer den att vara öppen för Mivas kunder under perioden 1 maj - 31 oktober.

Läs mer på Mivas hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: