Du är här

2019-09-24 - Hälsa
Foto: Lena Landar

Allt fler läser journalen på nätet

Sedan mars 2018 så har det varit möjligt för Västernorrlänningarna att ta del av sin vårdjournal via nätet, och enligt besöksstatistiken så ökar antalet personer som väljer att göra det stadigt.

Under hösten 2018 så anslöt sig vuxenpsykiatrin, kvinnokliniken och hud och könskliniken till journaltjänsten på nätet. På Region Västernorrlands hemsida berättar Thomas Didriksson, systemförvaltare inom Regionen, att antalet besöka för nätjournalen ökar allt mer.
– Vi har ökat från 8 000 unika besökare i slutet av 2018 till 12 000 unika besök nu i maj 2019. Intresset har ökat allt eftersom och jämför du med övriga Sverige så når vi procentuellt samma mängd invånare här i Västernorrland i år med vår journaltjänst (ca 5%), säger Thomas.

I nätjournalen kan patienter bland annat se anteckningar, diagnoser och sina läkemedel. I våras anslöt sig även Barn och ungomdspsykiatrin samt Barn och ungdomsmedicin till tjänsten, men för att skydda tonåringars integritet så kan inte vårdnadshavare per automatik ta del av journaluppgifterna. Bara vid särskilda undantag där det bedöms nödvändigt kan en vårdnadshavare läsa tonåringars journaluppgifter.
– Det är viktigt att känna till att du som är vårdnadshavare till barn i åldern 13-16 år, per automatik, inte kan se tonåringens journaluppgifter.

Till hösten blir det även möjligt att kunna se provsvar från blodprov.
– Nu ser vi fram emot att invånaren ska kunna se sina labbsvar senare i höst när vi ansluter labb till journaltjänsten. Då kommer du att kunna se provsvar från dina tagna blodprov.

 

Dela med dig av denna artikel på: