Du är här

2019-08-13 - Samhälle

Trenden bruten - arbetslösheten ökar igen

Under de senaste åren har vi sett en trend av minskande arbetslöshet i hela landet. Men för statistiken för juli månad 2019 från Arbetsförmedlingen så kan man tydligt se att trenden är bruten och att arbetslösheten nu ökar. Såhär ser läget ut i Västernorrland.

  • Under juli var 7,9 procent (9 431 personer) av länsborna i åldrarna 16 - 64 år inskrivna som arbetslösa. Motsvarande statistik för juli 2018 visade på 7,3 procent (9 017 personer).
  • 11,8 procent (1 490 personer) av alla ungdomar i 18 - 24 år var inskrivna som arbetslösa. Motsvarande statistik för juli 2018 visade på 10,9 procent (1 381 personer).
  • 5 134 personer var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra för juli 2018 var 4 990 personer.
  • 4 297 personer deltog i program med aktivitetsstöd. I juli 2018 var det 4 027 personer.
  • 639 personer anmälde sig som öppet arbetslösa. I juli 2018 var det 631 personer.
  • 582 personer fick arbete, jämfört med juli 2018 då 896 personer fick arbete.
  • 50 personer varslades om uppsägning. Under juli 2018 var det 92. 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik

Dela med dig av denna artikel på: