Du är här

2019-08-09 - Nyheter/Reportage

Förslaget: ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka möjligheterna till att införa ett underlag för ett biljettsystem som används av all kollektivtrafik i landet.

– Ett nationellt biljettsystem kommer att göra det enklare att välja buss, tåg eller färja, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

I ett steg att nå de klimatmål som Regeringen har rörande växthusgasutsläppen i transportsektorn, där målet är en minskning med 70 procent innan år 2030, så vill Regeringen få fler att åka med kollektivtrafiken. Men den som åker med kollektivtrafiken inom och mellan regioner kan ibland drabbas av strul eller problem då olika regioner och färdmedel har olika biljettsystem. 

Därför tillsätter Regeringen nu en utredare, Gerhard Wennerström, som ska se över möjligheterna till införandet av ett nationellt biljettsystem med syfte att det ska bli enklare att åka med all kollektivtrafik i hela landet.
– Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika biljettsystem. Det kan göra det svårt att hitta rätt information eller att köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Wennerströms jobb som utredare blir att:

  • Analysera vilka behov respektive hinder som finns kopplat till att köpa biljetter till kollektivtrafik i hela Sverige.
  • Kartlägga och analysera befintliga och pågående insatser inom kollektivtrafikområdet i Sverige avseende biljetter och färdbevis, inklusive eventuella tekniska och marknadsmässiga hinder för skapandet av ett konkurrensneutralt nationellt biljettsystem.
  • Beskriva hur relevanta länder har organiserat nationella biljettsystem för kollektivtrafik.
  • Beskriva det statliga åtagandets omfattning avseende lokal, regional, nationell och internationell kollektivtrafik.
  • Definiera vilken trafik som bör omfattas av ett nationellt biljettsystem.
  • Föreslå insatser och tidsplan för skapandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela landet. Möjligheterna att integrera mobilitet som en tjänst ska särskilt belysas i förslaget.
  • Utredaren ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv i den analys som görs. Statistik som utredaren redovisar ska om möjligt vara könsuppdelad.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska vara gjord och redovisad för Regeringskansliet senast den 30 april 2020.

Dela med dig av denna artikel på: