Du är här

2019-08-07 - Hälsa
Foto: Håkan Nordström

Antalet hjärtinfarkter minskar

Sedan 2002 så har antalet personer som drabbats av hjärtinfarkter minskat med nära hälften, skriver Dagens Nyheter.

Antalet personer som insjuknade i hjärtinfarkt minskade stadigt mellan 2002 och 2017 enligt statistik från Socialstyrelsen. Under 2017 så drabbades 25 300 personer av akut hjärtinfarkt, vilket är 20 000 färre jämfört med 2002. Även dödligheten hos hjärtinfarkt har minskat och sett en halvering under de senaste 15 åren. 

Orsakerna till att färre idag dör på grund av hjärtinfarkt är flera. Bland annat så kan man idag få behandling vid akut infarkt mycket snabbare, och vi har mycket mer effektiva läkemedel idag för att förhindra återkommande infarkter. Förändra livsstilar, såsom att allt färre personer idag röker, kan vara en bidragande orsak till att inte bara färre personer dör utan även att färre personer drabbas. 

 

Dela med dig av denna artikel på: