Du är här

2019-07-02 - Miljö

9 av 10 svenskar återvinner

I den senaste upplaga av undersökningen Återvinningsbarometern så framkommer det att en klar majoritet av svenskarna återvinner i hushållet.

Svenskarna har länge varit generellt duktigt på att återvinna, och vi blir ännu bättre. Den senaste Återvinningsbarometern visar att 90 procent, nio av tio, av svenskarna engagerar sig i hemmets återvinning. Undersökningen visar även att 74 procent av hushållens förbrukade förpackningar och tidningar lämnas till återvinning. 

Generellt så återvinner hushåll i småstadsområden i större utsträckning jämfört med hushåll i storstadsområden. Förtroendet och kunskapen kring återvinning är som starkast hos personer mellan 18-29 år, där bara 13 procent uppger att de har låg eller ingen kunskap alls om fördelarna med att återvinna. Samtidigt så visar undersökningen att de som har minst kunskap också vill lära sig mer om återvinning.

Undersökningen är utförd av SIFO på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). 

Källa: FTI

 

Dela med dig av denna artikel på: