Du är här

2019-06-26 - Nyheter/Reportage

Föräldrar bra på att prata vattensäkerhet med barn

Sommar, sol och bad. Och med badandet så kommer förstås också vikten av att barnen vet vad som gäller när man ger sig ut i vattnet. I Sverige är vi duktiga på att prata vattensäkerhet med våra barn.

I en undersökning gjord på uppdrag av SOS Alarm så har 1 000 föräldrar fått svara på frågor rörande hur bra de är på att prata vattensäkerhet med barnen. Och resultatet efter undersökningen är bra. 

I familjer där barnen är mellan två och fyra år lyfts frågorna om vattensäkerhet av 75 procent av föräldrarna, och i familjer där barnen är mellan fem och nio år så är det cirka 93 procent. Sammanlagt så svarar fem av sex föräldrar att de pratat vattensäkerhet med sina barn.
– Det är glädjande att en så stor del av föräldrarna är medvetna om riskerna runt vatten och att de tar upp dessa frågor med sina barn. De vuxna har det främsta ansvaret för sina barn men det är också viktigt att tidigt prata med sina barn för att minska risken för skador och olyckor i samband med bad, säger Alexander Trygg, SOS-operatör hos SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Källa: SOS Alarm

 

Dela med dig av denna artikel på: