Du är här

2019-06-12 - Hälsa
Regionens hus i Härnösand. Foto: Lena Landar

Bra kvalitet på vården i länet

I SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, senaste Hälso- och sjukvårdsrapport så framgår det att vården i Region Västernorrland håller i överlag lika bra kvalitet som vården i resten av riket, och att strokevården utmärker sig särskilt positivt.

I rapporten så har regionen goda resultat inom flera områden, men starkast ligger regionen då det kommer till stroke-vården. Risken för att avlida eller bli funktionshindrad efter en stroke är mindre än riksgenomsnittet och bara ett par andra regioner redovisar bättre resultat.
– Våra goda resultat beror på våra anställda! Det är våra medarbetare i stroketeamen som med sitt engagemang och sin kompetens driver arbetet framåt, säger Karin Dunberg Smeds, tillförordnad länsverksamhetschef för geriatrik, neurologi och rehabilitering, på regionens hemsida.

Även då det kommer till arbetet mot trycksår utmärker sig Region Västernorrland där regionen för andra året i rad har bättre resultat än riksgenomsnittet. 

Däremot så uppvisar regionen sämre resultat rörande nya frakturer efter benbrott orsakade av benskörhet. Resultaten förväntas dock förbättras framöver efter att en ny osteoporosmottagning öppnat.
– Det finns nu en bra organisation för att fånga upp patienter som löper risk att få benbrott på grund av benskörhet. Nya maskiner för diagnostik finns i Sundsvall och Örnsköldsvik och en tydlig behandlingslinje har utarbetats, säger chefläkare Micael Saric.

 

Dela med dig av denna artikel på: