Du är här

2019-06-17 - Miljö

Kampanj mot blomsterlupiner

Under perioden 8 juni till 23 juni driver Örnsköldsviks kommun Lupinkampen som ämnar att uppmärksamma allmänheten om vikten av att bekämpa de invasiva växterna i vår natur.

Växter såsom blomsterlupin, häckspirea, jättebalsamin och jättelika orsakar problem genom att påverka inhemska växter, ekosystemet och människors hälsa. Därför återkommer nu kampanjen Lupinkampen som ämnar att få fler att bekämpa just lupinerna. 

Att delta är enkelt: om du upptäcker blomsterlupiner, eller andra invasiva växter, på din mark så tar du bort dom så att de inte sprids vidare. Ju tidigare du tar bort dem desto bättre. Ta en bild när du bekämpar växterna och skicka sedan in den till johanna.martinell@ornskoldsvik.se för att delta i utlottningen av örnkort. Senast den 25 juni vill kommunen ha ditt bidrag. 

Tänk på att vara försiktig när du hanterar växterna för att förhindra spridning. Lägg de inte i komposten utan lämna växterna vid någon av Mivas återvinningscentraler som brännbart avfall i genomskinliga plastsäckar.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: