Du är här

2019-06-05 - Ekonomi

Budgetförslag med resultat på +71 miljoner

Under kommunstyrelsens sammanträde igår presenterades budgetförslaget för Örnsköldsviks kommun 2020, som ger resultatet +71 miljoner vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Budgeten innehåller skattefinansierade investeringar för 927 miljoner kronor för mandatperioden, varav 2020 års investeringsbudget är 290 miljoner (skattefinansierat 264 Mkr). Fokus på tillväxt med fler och expanderade företag, investeringar i välfärdslokaler där bland annat en sammanhållen modern gymnasieskola och skola i Björna ingår, åtgärder för att öka Örnsköldsviks attraktivitet samt digitalisering för förbättrad service och minskad administration är delar i förslaget som nu går till fullmäktige för beslut.

 

Dela med dig av denna artikel på: