Du är här

2020-07-17 - Bra att veta med Webben 7

Hjälp bina – gör din gräsmatta till blomsteräng

Bina är viktiga för både djur och natur, men hotas att decimeras i antal till följd av alltför få blommande marker. För dig som vill hjälpa dem att hitta sin behövliga nektar är ett bra tips att låta en del av din gräsmatta förbli oklippt i sommar och blomma ut till blomsteräng. Så här går du till väga!

  1. Välj ett hörn eller fläckar, gärna flera kvadratmeter, där du låter bli att klippa gräset.
  2. Avstå ogräsmedel och gödsla inte, blommor gynnas av magrare mark.
  3. Vid tät gräsmatta, dra med kratta för att få strimmor av bar jord. Så ut ängsblomfrön (exempelvis prästkrage, blåklocka, rödklöver) i strimmorna på våren eller början av hösten.
  4. Vänta 2-3 veckor efter blomning för att fröna ska hinna mogna (ofta i mitten av augusti), innan du slår av ytorna med trimmer eller lie.
  5. Låt det avslagna materialet ligga i 2-3 dagar. Då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa ihop och ta bort. Klipp med gräsklippare om gräset växer i höjden i början av hösten.

För mer information, besök ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se
Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa bina på räddabina.nu

Dela med dig av denna artikel på: