Du är här

2019-05-21 - Ekonomi

68 miljoner sämre än budget

Dyster prognos för Örnsköldsviks kommun.

Vid ekonomiberedningens sammanträde under tisdagen (21 maj) presenterades den första tertialuppföljningen för året för Örnsköldsviks kommun. För helåret 2019 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +16 miljoner kronor. Det är 68 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +84 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2019. De största underskotten återfinns inom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2019 samt Tertialuppföljning, maj 2019 - Nämnder och bolag.

Dela med dig av denna artikel på: