Du är här

2019-05-19 - Miljö
Foto: Håkan Nordström

Går samman för att rädda bina

En tredjedel av våra bin är på väg att försvinna. Det vill Örnsköldsviks kommun och Naturskyddsföreningen motverka genom att låta parkområden blomma ut till blomsteräng och få villaägare att lämna en del av gräsmattan oklippt.
– Vi hoppas det inspirerar till att fler vill göra en insats, säger stadsträdgårdsmästaren Anna-Sofia Malmström.

En tredjedel av den mat vi äter, såsom bär, frukter, frön och grönsaker, är pollinerad av insekter – däribland bin, som har en stor påverkan på skördar och dess storlek. Men bekämpningsmedel och matbrist på grund av allt för få blommande marker har gjort att en tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är på väg att försvinna. 
Läget är tufft världen över för våra bin – enligt Naturskyddsföreningen till och med akut. 
– Forskare har varnat för detta de senaste fem, sex åren. Att pollinerande insekter minskar i antal slår hårt mot vår matproduktion; skulle de försvinna helt talar vi om världssvält, säger agronomen Staffan Landström från Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik som tillsammans med kommunen nu gör gemensam sak för att uppmärksamma insektshotet och verka för lösningar – bland annat genom att under en period låta ytor i två av Örnsköldsviks centrala grönområden förbli oklippta i sommar.

Anna-Sofia Malmström från trafik- och parkavdelningen är kommunens tillförordnade stadsträdgårdsmästare:
– Vi blev jätteglada när Naturskydds-föreningen hörde av sig, vi har också själva funderat på vad kommunen kan göra i denna fråga som är jätteviktig för både bin och den biologiska mångfalden. Alla måste bidra på de sätt de kan, många är bättre än en.
De fält som under sommaren kommer få utvecklas till blomsteräng, och därmed tillåta bin att få sin mat i blommornas nektar, återfinns i Åsdalsparken nedanför Dalgatan och vid Smedjebacken bredvid Nolaskolan. Eventuellt tillkommer ett tredje oklippt område vid Höglandssjön. Liknande projekt i Sverige har gett ett positivt plusresultat för insektsmängderna och tanken är att initiativet ska bli årligt återkommande.
– Ytorna kommer vara distinkt markerade, med tydlig avgränsning och informationsskyltar om varför vi gör detta. Vi hoppas projektet mottas bra av medborgarna och inspirerar till att de själva vill göra en insats, säger Anna-Sofia.
– Om de flesta villaägare skulle lämna en fjärdedel av sin egen gräsmatta oklippt för att bli blomsteräng, skulle det betyda väldigt mycket för bin och insekter. Kortklipper du sedan under hösten när blomfrönen ramlat av finns ingen risk att drabbas av råttor eller sorkar vintertid, säger Staffan, som på Biologiska mångfaldsdagen 22 maj återfinns på Skyttis under Naturskyddsföreningens flagg, bland annat för att dela ut lämpliga blomfrön speciellt attraktiva för bin och humlor.

Kommunen planerar också fler insatser – temat för sommarblomsprogrammet är pollinering, vilket kommer synas i form av bivänliga växter i parkerna. 
– I samma anda vill vi på Stadshustorget inspirera till och informera om hur man går till väga för att odla hemma och därmed minska vår miljöpåverkan, säger Anna-Sofia Malmström.  

Så gör du en del av din gräsmatta till blomsteräng
1. Välj ett hörn eller fläckar, gärna flera kvadratmeter, där du låter bli att klippa gräset.
2. Avstå ogräsmedel och gödsla inte, blommor gynnas av magrare mark.
3. Vid tät gräsmatta, dra med kratta för att få strimmor av bar jord. Så ut ängsblomfrön (exempelvis prästkrage, blåklocka, rödklöver) i strimmorna på våren eller början av hösten.
4. Vänta 2-3 veckor efter blomning för att fröna ska hinna mogna (ofta i mitten av augusti), innan du slår av ytorna med trimmer eller lie.
5. Låt det avslagna materialet liggar 2-3 dagar. Då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa ihop och ta bort. Klipp med gräsklippare om gräset växer i höjden i början av hösten.
 
För mer information, besök ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se
Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa bina på räddabina.nu

Dela med dig av denna artikel på: