Du är här

2019-05-15 - Skola & utbildning

1,8 miljoner kronor till Ö-viks lärlingsutbildningar

144 kommuner och friskolor, bland annat Örnsköldsvik, har fått ansöka om statsbidrag till lärlingsutbildningar för over 13 300 elever. Totalt kommer 191 miljoner kronor att fördelas, och utav dessa får Örnsköldsviks kommun drygt 1,8 miljoner kronor.

Söktrycket för statsbidrag till lärlingsutbildningar ökar och totalt så fick Skolverket i vår in ansökningar motsvarande 277 miljoner kronor. Utav dessa kan bara Skolverket betala ut 191 miljoner kronor och varje ansökan får runt 69 procent av det sökta beloppet. En lika stor summa betalas även ut i höst.

Stadsbidraget är en ersättning som gör det möjligt för framförallt arbetsgivare att ta emot lärlingselever på arbetsplatser, och arbetsgivarna får en ersättning på 11 176 kronor per elev och termin. Totalt har bidrag sökts för 13 337 elever i år, vilket är en ökning med 436 elever jämfört med höstterminen 2018.

Örnsköldsviks kommun ansökte om totalt 2 666 250 kronor, och har blivit beviljat statsbidrag på 1 833 888 kronor.

Dela med dig av denna artikel på: