Du är här

2019-05-14 - Nyheter/Reportage

Fortsatt färre långtidsarbetslösa

Antalet långtidsarbetslösa i landet fortsätter att minska enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

I slutet av april var drygt 337 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Utav dessa så hade 142 000 personer varit utan arbete i minst ett år, det vill säga de var långtidsarbetslösa. Det är 11 000 personer färre jämfört med motsvarande siffra från föregående år. 

Även antalet personer som är anställda med stöd, det vill säga de som har en statligt subventionerad anställning, har minskat. Under april hade 97 000 personer subventionerade anställningar, jämförbart med 102 000 personer i december. Värt att nämna är dock att flertalet anställningar, bland annat extratjänster, har dragits in på grund av Arbetsförmedlingens förändrade budget och krav på kraftiga besparingar. 

Sammanlagt var 6,7 procent av befolkningen inskrivna som arbetslösa i april 2019, jämfört med 7,1 procent i april 2018.

 
Dela med dig av denna artikel på: