Du är här

2019-05-10 - Nyheter/Reportage
Foto: Pressbild, Försvarsmakten

Svenskarna redo att hjälpa till vid krig

Totalförsvarets forskningsinstitut har släppt rapporten ”Allmänheten och totalförsvaret”, där de bland annat tittat på gemene mans villighet att hjälpa till vid krig.

Undersökningen har gjorts i form av en enkätundersökning under hösten 2018 där deltagare fått svara på frågor såsom personligt ansvar vid kriser och hur villiga de är att hjälpa till om någonting händer. 

Resultatet visar att nästan 90 procent anser det att rimligt att var och en, efter egen förmåga, har ett personligt ansvar för att kunna ta hand om sig själva vid kris eller krig. Samtidigt så tycker också runt 80 procent att det främst är statens uppgift att säkerställa en god försörjningsberedskap av varor och tjänster, till exempel genom ransonering. 

Varannan person uppgav att de var mycket eller ganska villig att delta i Sveriges försvar i en stridande roll, med fara för sitt eget liv, vid krig. 77 procent var villiga att delta i en icke-stridande roll, med fara för eget liv, och 84 procent var villiga att delta i en icke-stridande roll där det inte fanns någon fara för sitt eget liv.

 

Dela med dig av denna artikel på: