Du är här

2019-05-13 - Trafik

Åsvägen stängs av för genomfartstrafik

Från och med måndag 13 maj till och med onsdag 29 maj kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen grävs av mellan Onsdagsvägen och Kurvgränd i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.

Trafikanter hänvisas till alternativa vägar och Åsvägen stängs av för busstrafik under den aktuella perioden. På Din Turs webbplats, under trafikinformation kan du läsa mer om vilka busslinjer som påverkas.

Vid frågor om den nya gång- och cykelvägen, kontakta: Jan-Åke Zachrisson, Örnsköldsviks kommun, telefon 0660-88 401

Dela med dig av denna artikel på: