Du är här

2019-05-11 - Trafik

Föräldrabrev för ökad trafiksäkerhet

Att som ung tonåring ha möjlighet att ta sig fram i trafiken innebär stor frihet – men också ett ansvar. Om det upplyser brevet ”Trafik är ingen lek” som i dagarna skickas ut till vårdnadshavare i Örnsköldsvik.
– Vi hoppas att föräldrarna pratar med sina barn och själva förstår vilket ansvar de har, säger Birgitta Edin Westman från Brå Örnsköldsvik som tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten står bakom initiativet.

I dagarna får föräldrar till Örnsköldsviks alla 15-åringar en broschyr i brevlådan som vill uppmärksamma om lagar och regler kring a-traktorer, mopeder och mopedbilar i trafik. Som bakgrund ligger en ökad problematik kring buskörning och incidenter. 
– Det är väldigt mycket a-traktorer och mopeder i trafiken och det är jättekul för ungdomar att ha den friheten att röra sig. Men i och med en ökad närvaro av transportmedlen ökar också incidenterna. Polisen får påringningar från oroliga medborgare som vittnar om farlig framfart och trimmade mopeder. En önskan om ökad trafiksäkerhet kommer också upp när vi ser resultaten av medborgarundersökningar om trygghetsfrågor, säger Birgitta Edin Westman, BRÅ Örnsköldsvik.

Broschyren ”Trafik är ingen lek” skickas ut av omsorg, menar Birgitta, och innehåller information till både förare och vårdnadshavare om vad som gäller kring försäkringar och ansvarsfrågor om något skulle hända.
– Vi ser den som en förebyggande insats. Föräldrar kanske inte alltid vet att de själva kan drabbas om deras barn gör något olagligt. Och för en bilförare som ska anpassa sig i trafiken är det viktigt att inskolningen blir rätt från början. 
Informationen önskar Birgitta även når dem som agerar medpassagerare.
– Vi hoppas att vårdnadshavarna blir glada över att få extra information kring detta, även de som sitter bredvid; syskon och pojk- och flickvänner. Det är viktigt att alla förstår och följer reglerna, speciellt när man är ny i trafiken och relativt oskyddad. Det är en stor skillnad på utsatthet och skador om en olycka händer i 30 eller 50 kilometer i timmen.

Utdrag ur broschyren ”Trafik är ingen lek”
Om ditt barn åker fast på en trimmad moped/A-traktor eller kör berusad kan detta leda till att ditt barn inte får körkortstillstånd när det blir dags att börja övningsköra för MC eller bil.
Du som förälder kan dömas för tillåtande av olovlig körning, vare sig du vet om det eller inte.
Om fordonet är trimmat eller om ditt barn utför en annan brottslig handling, exempelvis kör påverkad av alkohol eller droger eller kör vårdslöst vid trimning, gäller inte försäkringen. Skulle man skada sig själv får man ingen ersättning och skulle någon annan skadas blir ert barn skadeståndsskyldigt.
En trimmad moped eller felaktigt körd A-traktor/fyrhjuling med högre hastighet, kan medföra allvarliga kroppsliga skador eller i värsta fall dödsfall.

Dela med dig av denna artikel på: