Du är här

2019-05-07 - Hälsa

Risk för blodpropp redan vid måttlig mängd alkohol

En ny forskningsavhandling vid Umeå universitet visar att män som dricker en måttlig mängd alkohol, knappt ett glas om dagen, löper en tydligt större risk att drabbas av blodpropp.

Specialistläkaren Magdalena Johansson har studerat drygt 2 000 patienter som drabbats av blodpropp, och i studien går det att en tydlig koppling mellan alkoholintag och ökad risk för blodpropp hos män. 

Män som drack 4,8 glas eller mer alkoholhaltig dryck i veckan löpte en 20 procent högre risk att drabbas jämfört med män som drack 0,9 glas per vecka. Det gick dock inte att se någon riskökning för de som drack mindre än 4,8 glas i veckan.
– Att stora mängder alkohol är en riskfaktor för blodpropp var känt, men nu kan vi se att risken börjar öka redan vid en alkoholkonsumtion som många nog betraktar som måttlig, säger Magdalena Johansson.

Hos kvinnor som drack så gick det inte att se någon riskökning. Däremot så visade studien att kvinnor som idrottade minst en gång i veckan eller hade ett fysiskt aktivt arbete hade en lägre risk att drabbas jämfört med stillasittande kvinnor. För män gick det inte att se någon koppling. Det gick inte heller att se att blodsockernivåer eller diabetes påverkade risken för blodpropp.
– Även om studierna inte ger svar om de direkta orsakssambanden, hoppas jag att resultaten ska motivera människor till en hälsosammare livsstil. Mindre alkohol och mer fysisk aktivitet har ju också många andra positiva hälsoeffekter. Ökad kunskap om riskfaktorer kan också hjälpa oss att förstå varför sjukdomen drabbar vissa men inte andra, säger Magdalena Johansson.

 

Dela med dig av denna artikel på: