Du är här

2019-04-12 - Nyheter/Reportage

Höga kvicksilverhalter – rekommendationen för fisk skärps

Fisk fångad längs Västernorrlands kust har väldigt hög kvicksilverhalt. Nu skärper Livsmedelsverket rekommendationen för hur mycket av fisken du bör äta.

Arbets- och miljömedicin norr har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland gjort en riskbedömning rörande hur farligt det är att äta fisk från Västernorrlands kust. Bedömningen som de gjort har lett till att Livsmedelsverket skärper rekommendationen för hur mycket du bör äta. 

Enligt den nya rekommendationen så bör barn upp till 18 år, kvinnor i barnafödande ålder och gravida eller ammande kvinnor äta max tre fiskportioner per år. För övriga vuxna så gäller max en fiskportion per vecka. 

De fiskar som rekommendationen framförallt gäller är:

  • Abborre
  • Gädda
  • Gös
  • Lake
  • Rovfisk som tonfisk, svärdfisk, stor hälletundra, haj och rocka

Källa: Svt.se

 

Dela med dig av denna artikel på: