Du är här

2019-04-13 - Motor

MHRF fyller 50

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 och har genom åren bidragit till ett flertal lättnader för historiska fordon som skattebefrielse, besiktningsbefrielse och undantag i miljözoner. Syftet med organisationen är att samlat kunna agera i frågor rörande exempelvis besiktnings- och importbestämmelser.

Förbundet har under de femtio år som gått vuxit till en röststark organisation när den i dag företräder den fordonshistoriska rörelsen med 100 000 medlemmar i 200 klubbar. 

Dela med dig av denna artikel på: