Du är här

2019-03-31 - Skola & utbildning
  • Sandra Öhman, Shoyab Ibrahim och Viktoria Uhlin vill ha kvar Komvux med gymnasieutbildning. Foto: Samuel Sörlin
  • Demonstrationståget på väg uppför Storgatan.

Demonstration för Komvux

Under lördagen samlades ett 50-tal demonstranter vid Fjällräven Center för att visa sitt missnöje över att Komvux gymnasieutbildningar riskerar att läggas ned på grund av besparingar i bildningsförvaltningens budget. Längs vägen upp till Storgatan anslöt fler deltagare som ville stötta demonstrationen.

– Gymnasiet på Komvux blev en andra chans för mig när jag flyttade till Örnsköldsvik och jag tycker det är viktigt att fler får den chansen, säger Sandra Öhman, som anordnade demonstrationen tillsammans med Shoayb Ibrahimi, även han elev på skolan.

Med tydliga budskap på plakaten gick demonstrationen längs gatorna med ramsan ”Ropen skalla – skola för alla!”. Flera elever stod för tal där de berättade om vad Komvux har betytt för dem och den oro som finns inför en nedläggning, som de menar kunna leda till att elever väljer att flytta från kommunen.

Ett förslag i budgeten är att gymnasieutbildningar kommer att finnas kvar men endast som distanskurser. Något som många av eleverna har bemött med sina egna erfarenheter av hur värdefullt det är med lärarledda lektioner, i samspel med andra elever är, där det även finns möjlighet till integration och en social samvaro.
– Det här förslaget kanske sparar in en del pengar för bildningsförvaltningen, men snart kommer andra förvaltningar att påverkas ekonmiskt av det här när kommunen får en ökning av sysslolösa och outbildade invånare, sa Shoyab Ibrahimi när han talade.

Dela med dig av denna artikel på: