Du är här

2019-03-26 - Trafik
Foto: Volvia

Barn åker allt säkrare i bilar

Resultatet av den årliga undersökningen Barnsäkerhet i bil visar att svenska föräldrar blir allt bättre på att se till att deras barn åker säkert i bilen.

2015 åkte 28 procent av alla barn i åldrarna 2-4 år framåtvända, när de egentligen bör sitta bakvända och fastspända i en barnstol. Men i årets undersökningen så var det 19 procent av barnen som åkte framåtvända, alltså en förbättring med 9 procentenheter. 

Undersökningen visar att föräldrar i landsbygden och småstäder är generellt bättre på att se till att barnen har bilbältet fastspänt. I storstäderna så var det 14 procent av föräldrarna som svarade att deras oftare åker utan bälte under korta sträckor, jämförbart med 9 procent för landsbygden och 5 procent för småstäder. 

I storstäderna är det även fler barn som åker framåtvänt, med 18 procent som gör det ibland eller alltid. Motsvarande siffra för små städer är 7 procent. 

Att tänka på för att göra bilresan säkrare för barnen:

  • Spänn fast samtliga. Bilbältet är det viktigaste skyddet i bilen och räddar mest liv vid olyckor.
  • Använd rätt stol. Ett barn bör åka med bältesstol eller bälteskudde tills de är 135cm långa. 
  • Barnet bör sitta bakåtvänt. Fram tills att de är fyra - fem år gamla bör barnen sitta bakåtvända i bilen. Att sitta bakåtvända minskar risken kraftiga skador vid en krock. 
  • Se till att bältet sitter korrekt. Bilbältet ska ligga över axeln i närheten av halsen och längs med överkroppen. Bältet får inte gå under armen istället för över axeln eftersom det då inte fångar upp barnet lika bra vid en eventuell krock.
  • Se till att din bilbarnstol är i gott skick. En barnstol som varit i en olycka eller är gammal bör kastas. Kontrollera att barnstolen inte har sprickor eller andra småskador och att bilbältet fungerar och spänner ordentligt. 


Källa: Volvia 

 
Dela med dig av denna artikel på: