Du är här

2019-03-25 - Trafik

Tjällossning längs Åsvägen

Vårvärmen har infunnit sig och därmed tillhörande tjällossning och smältvattenflöden som just nu påverkar Åsvägen i anslutning till bygget av den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

Tjällossningen kan orsaka skador på vägen som kan leda till begränsad framkomlighet och snabbt varierande förhållanden i vägbanan. Det innebär att gupp och ytuppmjukning kan uppstå på kort tid, men kommunen bevakar och åtgärdar vägskador som uppstår löpande.

Kommunen ber därför samtliga trafikanter att visa hänsyn i trafiken och anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden.

Vid frågor, kontakta Jan-Åke Zachrisson på Örnsköldsviks kommun, tfn. 0660-88 401

Dela med dig av denna artikel på: