Du är här

2019-03-25 - Trafik

Kontrollering inom miljözoner ska bli bättre

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag på hur kontrollering inom miljözoner ska förbättras. I förslaget så ska fordon förbjudna att köra inom miljözonen också förbjudas att stanna eller parkera där.

Idag kan kommuner införa miljözoner där viss tung trafik, till lastbilar eller bussar, inte får köra. Men många kommuner erbjuder fortfarande möjligheten att parkera inom en miljözon, något som Transportstyrelsen nu föreslår ska förbjudas. 

I Transportstyrelsens förslag skriver de att att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där. Om förbudet mot att köra ett fordon kompletteras med ett förbud mot att stanna och parkera kan fordonen i en miljözon övervakas även när de står stilla. Övervakningen skulle likna dagens parkeringsövervakning och utföras av kommunerna. Kommunen skulle i så fall själva, eller genom att anlita vakt- eller parkeringsvaktsbolag, kunna kontrollera att otillåtna fordon inte har parkerat eller stannat i zonen.
– Kommuner har ett egenintresse av att säkerställa att de som kör i miljözoner följer reglerna, och vi tror att kommunerna kommer att prioritera övervakningen i högre grad än vad polisen har möjlighet att göra. Vi bedömer därför att förslaget bidrar till utökad övervakning och i sin tur god regelefterlevnad, säger utredare Kristofer Elo på Transportstyrelsen.

Från och med år 2020 så kommer det också att bli möjligt för kommuner att införa miljözoner som gäller för andra typer av fordon än bara tunga fordon, till exempel bensindrivna personbilar som når utsläppsklass Euro V eller Euro IV. Det har också funnits intresse av att införa miljözoner som bara gäller vissa tider på dygnet, men dessa säger Transportstyrelsen inte är aktuella.

Dela med dig av denna artikel på: