Du är här

2019-03-14 - Nyheter/Reportage
Foto: Bo Persson, Skogsstyrelsen

410 000 till regionala strategier

Skogsstyrelsen delar ut nio miljoner kronor som samtliga län får dela på. Västernorrlands del blir 410 000 kronor.

För att underlätta att ta fram regionala strategier för skogen, med syftet att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkrett sätt, så delar Skogsstyrelsen ut 9 miljoner kronor som samtliga län får dela på. Västernorrlands del av kakan hamnar på 410 000 kronor.
– Med det här stödet hoppas vi kunna ge en rejäl skjuts framåt i arbetet med att förverkliga det nationella skogsprogrammet lokalt. Där ska varje län ta fram sin egen strategi för att bidra till att alla skogens potentiella resurser tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål: Skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Strategierna kommer att se olika ut i de olika länen, eftersom de ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov.
– Dialog och samverkan är grunden när de regionala skogsstrategierna tas fram. Vad betyder skogen för vårt län? Vad ska den användas till? Vad räcker den till? Alla berörda, i skogens hela värdekedja, behöver vara med och diskutera, säger Thomas Mårtensson.

 

Dela med dig av denna artikel på: