Du är här

2019-03-14 - Motor
Foto: Pixabay

Fortsatt nedåt

Antalet nyregistrerade personbilar fortsätter att minska i Sverige, trots att den störst bidragande orsaken, bonus malus-systemets effekt, uppges vara över enligt branschorganisationen Bil Sweden.

Registreringarna av nya personbilar minskade med 15 procent i februari. 
– När det gäller effekterna av det nya fordonsskattesystemet bonus malus, som gjorde att många passade på att köpa och registrera sina bilar innan 1 juli förra året, är vår bedömning att den effekten nu till stor del klingat av,  säger Jessica Alenius, vice vd för BIL Sweden.
Enligt Bil Swedens prognos kommer minskningen att fort-sätta under året i jämförelse med förra året. Däremot väntas antalet laddbara bilar fortsatt öka i rekordfart jämfört med 2018.
– I februari ökade nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, med 52 procent. Andelen ladd-bara bilar av de totala nyregist-reringarna var tolv procent i februari i år jämfört med 6,7 procent i februari förra året, säger Alenius. 

Dela med dig av denna artikel på: