Du är här

2020-03-24 - Nyheter/Reportage
  • Kontrollera marklutningen. Vattnet rinner mot huset även om lutningen är liten. Foto: Håkan Nordström.
  • En regnig dag är bra att gå husresyn. Var extra noga att kontrollera runt takfönster. Foto: Håkan Nordström
  • En lövsil samlar upp löv vilket förhindrar stopp i dagvattenröret med skador mot källarväggen som följd. Foto: Håkan Nordström
  • Är det tätt mellan fönsterbläck och vägg? I detta fall bör en sträng tätningsmedel dras på ovansida kanten. Foto: Håkan Nordström
  • Var aktsam om du glömt kopplingen på under vinternet. Foto: Håkan Nordström
  • Passa på att kika lite inomhus också efter att du gjort din utomvändiga koll. Foto: Håkan Nordström

Tid för husesyn

Att med jämna mellanrum kontrollera ditt hus ger behövlig information om begynnande fel och skador. Den annalkande våren är en utmärkt tid att inspektera tak, vind, fasad och krypgrund.
– Ifrågasätt och fundera: ska det se ut så här? Det handlar mycket om att plåstra om och behöver inte vara så avancerat, säger Tomas Lundin, besiktningsman i Örnsköldsvik.

Ett hus är precis som en gammal bil, det måste handskas med efter ålder och du får räkna med fel och slitage. För dig som vill ligga steget före och undvika kostsammare reparationer, är det en god idé att då och då ge huset en översyn. Exempelvis nu när snön, som dolt både tak och mark, är på väg att smälta.
– Gå igenom huset några gånger om året. Våren och hösten passar alldeles utmärkt, säger Tomas Lundin på TL Fastighetsbesiktning AB.
Som besiktningsman i Örnsköldsvik har han synat tusentals hus genom åren. Att ha ordning och hålla rent handlar om vilken hemmamiljö du vill ha, menar han.  
– Se det i ett större sammanhang, inte minst för dina barns skull. Ta hand om huset som om det vore en nyinköpt bil. Att rensa avlopp, notera hur det luktar i källaren och exempelvis stänga av vattnet till diskmaskinen efter varje diskning går snabbt och enkelt. Det är de små sakerna som kan ställa till så mycket elände.
När du gör din översyn kommer du långt med lite sunt bondförnuft. 
– Viktigt är att inte gå till överdrift. Alltför många kontroller under året kan kännas motigt och då struntar många hellre i det. Då är det bättre med färre. Mest handlar det om att plåstra om. När du gör din vårkoll, gör som mitt fyraåriga barnbarn – ställ frågan: ”varför, farfar?”. Alltså, varför ser det ut på ett visst sätt? Ungdomar i dag upplever jag som väldigt pålästa, de har växt upp med att ifrågasätta saker och ting. Leta efter begynnande skador, gärna tillsammans med den du bor med. Då kan ni fundera tillsammans.

Gör en vår-huskoll!

1. Yttertaket. Använd livlina och kontrollera: 
Tegelpannor. Om de är spruckna eller täcker för lite. Om någon blåst bort eller lättat från platsen. Lägg på plats, rengör eventuellt och skrapa bort mossa. 
Skorsten. Genomföringar som avluftning och spisfläkt. Täcks de av löv och skräp? Ta också bort skräp som fastnat bakom plåt och snörasskydd. 
Vinden. Ta med ficklampa. Är ett område blött eller missfärgat? Du behöver inte bli orolig direkt: rita en ring runt området och återvänd för att kontrollera om det utökas. Var extra noga runt takfönster och skorsten. Regnväder är ett bra tillfälle att inspektera vinden.

2. Fasad. Kontrollera:
Väggar. Sprickor som uppstått av fukt som trängt sig in och frysit till is. Tvätta eventuellt fasaden om den är mycket smutsig. Smuts binder fukt. Öster- och söderväggar torkar mest. Underhåll eventuellt med kitt och färg.
Hängrännor. Rensa från löv och skräp. Det kan ha frusit till is under vintern vilket gör att hängrännor tyngs och hänger ned. Det kan också leda till att vattnet rinner in i huset. 
Stuprör. Måste ha en lövsil. Löv packas ihop, fryser till och missformar röret. Leder till att vattnet rinner mot huset.
Fönster och fönsterbleck. Hur ser det ut runt skarvarna, har de släppt? Täta och kitta. 
Vattenkran. Är den frostsäker, står det på kranen. Kontrollera om den läcker. Var speciellt noga om du glömt skruva åt röret från insidan, eller glömt avlägsna slang eller plastkoppling – de ska alltid tas bort inför hösten även om kranen är frostsäker. Om röret frusit, letar sig vattnet åt andra hållet och kan orsaka läckage. 

3. Marken. Kontrollera:
Lutningen. Sluttar det mot huset? Då rinner vattnet mot fasad och källare. Undvik rabatter nära väggarna; när du vattnar, vattnar du även huset.

4. Krypgrund. Kontrollera:
Avlopp. Ska vara isolerade. Rör ska sitta fast och ventilerna vara öppna. Håll rent och fritt från bråte, organiskt material ger upphov till mögelväxt. Var aktsam på lukt.

Inomhus.
När du gjort din utvändiga vårkoll, passa samtidigt på att kika lite inomhus. Vaska ur och rengör golvbrunnar, för inomhusmiljön och vattenskadornas skull. Fukt kryper uppåt om det är tätt av hårbollar och smuts. Känn efter så att klämring, som håller matta/tätskikt på plats i golvbrunnen, sitter fast.  Inspektera skarvarna i våtrum. Rensa under diskbänk, kontrollera att vattenledningar är intakta. Rita med penna runt eventuella fuktfläckar. 

Dela med dig av denna artikel på: