Du är här

2019-03-13 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Lärarbehörigheten minskar i länet

Ny statistik från Skolverket visar att lärarbehörigheten i fem av Västernorrlands sju kommuner minskat under de senaste fem åren.

I december 2018 hade motsvarande 70 procent av lärarna i grundskolan i Västernorrlands län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med 2017. Utav de 1 980 heltidstjänsterna i grundskolan så var det bara 1 379 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 

Statistiken för Västernorrlands län följer utvecklingen för hela landet i stort. I hela landet så låg lärarbehörigheten på 70,5 procent under 2018, vilket är nästan en procentenhet mindre jämfört med 2017. Det följer den pågående trenden som pågått de senaste åren där lärarbehörigheten och antalet utbildade lärare i skolorna minskar. 

Örnsköldsviks kommun är den kommun i länet som sett näst störst minskning av lärarbehörighet det senaste året. Under perioden 2018/17 så minskade lärarbehörigheten med 3,3 procent och låg på 77 procent. Kramfors kommun såg störst förändring med en minskning på 4,9 (63 procent). Sollefteå kommun visade bäst förändring med en ökning av behöriga lärare på 2,1 procent, men trots ökningen så har Sollefteå kommun lägst lärarbehörighet i hela länet med bara 51 procent.

Källa: Lärarförbundet

 

Dela med dig av denna artikel på: