Du är här

2019-03-06 - Näringsliv
Kristina Säfsten. Foto: Andreas Nilsson

Rekordresultat för Övik Energi

2018 var ett bra år för Övik Energi. Efter bolagets årsredovisning så hamnar årsresultatet på 81,9 miljoner kronor, vilket är bästa resultatet de någonsin redovisat.

– Det är ett fantastiskt resultat! Det bästa vi någonsin haft i vår historia och det överträffade klart våra förväntningar, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi.

Årsresultatet för 2018 överträffar 2017 med 33,5 miljoner kronor samt överträffar 2018 års budget med 25 miljoner kronor. Övik Energi ger en utdelning på 23 mnkr till kommunens moderbolag Rodret i Örnsköldsvik AB och ett koncernbidrag på 14 mnkr till Örnsköldsviks Airport.

I ett pressmeddelande skriver bolaget att det starka resultatet har till stor del påverkats av de höga el- och elcertifikatprisern på den elkraft som bolaget producerar och säljer på Nordpool. Kristina Säfsten säger också att deras långsiktiga arbete med kostnadseffektivitet bidragit. 
– Vårt långsiktiga arbete med resurs – och kostnadseffektivitet, har också bidragit till vårt förbättrade ekonomiska resultat, säger Kristina Säfsten.
– Under 2019 fortsätter vi att arbetet med att närma oss kunderna, bredda vårt produktutbud och bidra till en hållbar kommun, avslutar Kristina Säfsten.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: